Over ons

Schroor Beheer is een familiebedrijf dat moderne en multifunctionele panden voor de industrie en dienstverlening in haar beheer heeft. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor advies over bedrijfshuisvesting en bouwbegeleiding. Ooit begonnen als transportbedrijf zijn wij al vier generaties actief in Drachten en omstreken.

Over het water, tegen de wind in

De geschiedenis van het familiebedrijf Schroor begint in 1852 wanneer Durk Bouwes Schroor als beurtschipper goederen vervoert tussen Beetsterzwaag, Sneek en Leeuwarden. Met zijn skûtsje ‘De Twee Gebroeders’ brengt hij producten van de zuivelfabriek in Olterterp naar de twee Friese steden en op de terugweg neemt hij mee waar in de dorpen maar vraag naar is. Zo start de familie Schroor – over het water, tegen de wind in – met hun transportbedrijf.

In de jaren twintig van de vorige eeuw wordt het skûtsje vervangen door het motorschip ‘De Vooruitgang’ en al voor de Tweede Wereldoorlog rijdt er een vrachtwagen van de firma Schroor door Friesland. Pas in 1946 wordt het beurtschip verkocht en stapt de familie helemaal over op vrachtwagens die de goederen veel sneller op de plaats van bestemming brachten.

Van transport en opslag naar huisvesting

Met de komst van Philips naar Drachten, voor wiens werknemers het bedrijf van Schroor veel verhuizingen regelt, groeit de onderneming uit tot een groot internationaal transportbedrijf. In de zestiger jaren worden de eerste panden aangekocht om klanten de mogelijkheid tot opslag van goederen te bieden: het begin van Schroor Beheer.

In de jaren negentig wordt het zwaartepunt verlegd naar onroerend goed en wordt het transportbedrijf verkocht. Inmiddels legt de vierde generatie van het familiebedrijf zich toe op moderne huisvesting voor industrie en dienstverlening in voornamelijk Drachten en Heerenveen, centraal gelegen in de drie noordelijke provincies. Dat de familie ooit op het water begonnen is, blijkt uit het feit dat zeker de helft van de panden aan het water ligt.

Welkom in Friesland

Een zweeftrein is er niet gekomen, een HSL-verbinding evenmin. Wat er wel is, is genoeg bedrijfsgrond op een aantal prachtige industrieterreinen, verbonden door prima autowegen. In combinatie met prettige woonwijken, volop natuur, mogelijkheden voor watersport en actieve culturele centra, maakt het Zuidoost-Friesland zeer aantrekkelijk als vestigingsgebied voor bedrijven. Neem vrijblijvend contact met ons op en vraag naar uw mogelijkheden bij Schroor Beheer. U bent van harte welkom!